Organizator

 

 

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jej misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Swoje działania koncentruje na 5 obszarach programowych, z których wiodącym jest cyberbezpieczeństwo. Do najważniejszych projektów w ramach obszaru, oprócz CYBERSEC Forum, należy  CYBERSEC HUB – pierwsze w Polsce centrum kompetencji i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Wśród licznych partnerów współpracujących z Instytutem Kościuszki, wyróżnić należy polskie i europejskie instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe, krajowych czempionów z różnych sektorów gospodarki, światowych liderów biznesu, wiodące think tanki z Polski i zagranicy, a także najbardziej opiniotwórcze media. Od roku 2017 członek-założyciel Global EPIC – globalnego ekosystemu regionalnych ekosystemów cyberbezpieczeństwa skupiającego 13 podmiotów z 9 państw świata.

W gronie instytucji patronujących inicjatywom i projektom Instytutu znajdują się m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, NATO, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji RP, Ministerstwo Rozwoju RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Obrony Narodowej RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwo Infrastruktury RP, Ministerstwo Finansów RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Energii, Prokuratura Krajowa, Bank Światowy.