Rafał Garpiel

Rafał Garpiel

Pełnomocnik Zarządu. Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacyjnych oraz dialogu z interesariuszami.